İkinci Ürünün Yarısı Kadar İndirim

İkinci ürünün %50'i kadar indirim sunmayı sağlar. İstenirse bu indirim oranı kolaylıkla değiştirilebilir. Ucuz olan ürünün fiyatı baz alınır ve yarısı yada ayarlanan indirim oranı kadar indirim sağlanır.