İkinci Ürünün Yarısı Kadar İndirim

Özellikle ilgili DEMO talebinde bulunabilirsiniz. Bunun için iletişime geçmeniz yeterlidir. Özellik adını belirtmeyi unutmayınız!

İkinci ürünün %50’i kadar indirim sunmayı sağlar. İstenirse bu indirim oranı kolaylıkla değiştirilebilir. Ucuz olan ürünün fiyatı baz alınır ve yarısı yada ayarlanan indirim oranı kadar indirim sağlanır.

 

 

Satın alınan kod paketleri tekrar satılamaz, paylaşılamaz ve devredilemez, satın alma aşamasında sözleşmede belirtilmiştir!